Cách thức đặt hàng

1. Mua hàng online.
Đặt qua số điện thoại : 097.367.93.98 

2. Mua hàng trực tiếp tại shop